polonijne klubyVisitor Counter
Visitor Counter

wybory nowego zarządu - 2019

W DNIU 17-GO KWIETNIA 2019
ODBYŁO SIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KLUBU

WYBRANO NOWY ZARZĄD KLUBU

      PREZES KLUBU PF&HC - JACEK SOKOŁOWSKI
V-CE PREZES-HUNTING: STANISŁAW KIERSZNOWSKI
V-CE PREZES - FISHING: jAN DĄBROWSKI
SKARBNIK: LUCY SABIK
SEKRETARZ: WOJTEK KUBACKI

GRATULACJE DLA CAŁEGO NOWEGO ZARZĄDU I
WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH.

WSZYSTKIE KANDYTATURY WYBRANE BYŁY JEDNOGŁOŚNIE.
NIE BYŁO GŁOSÓW PRZECIWNYCH
I NIE BYŁO GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSOWANIA.

DLA NOWEGO CAŁEGO ZARZĄDU ŻYCZENIA
UDANYCH KLUBOWWYCH IMPREZ NA PRZYSZŁE LATA
I WSPANIAŁEJ KOLEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY.
POWODZENIA.
_____________________

PF&HC – Jerzy Krawczyk 
DARZ BÓRsponsorzy

linki